Banöppning 21/4

Golfbanan:

Både Parkbanan och Skogsbanan öppnar för säsongen fredag 21 april.

Vid frost på morgonen så senareläggs alla bokade starttider.

Övningsområden:

Öppnar 19 april.

Drivingrange:

Är öppen för träning och dessutom uppgraderad med nya greener att sikta på.