Klubben

På Hook får Du en skönare golfupplevelse

Hooks Golfklubb är inte ”bara” en golfbana. Tillsammans med Hooks Herrgård erbjuder vi ett totalkoncept för bästa möjliga golfupplevelse! Hos oss kan Du uppleva två 18-hålsbanor med helt olika karaktärer.

En vacker och öppen Parkbana som ligger utmed Hookasjön och en Skogsbana som går genom delvis tät skog och av en mer teknisk karaktär. Klubbhuset är beläget i den ”gamla logen” som renoverats och gett klubben fina lokaliteter såsom Golfcenter, omklädningsrum, bastu, shop och Bistro. Allt för klubbens och gästernas bästa.

Historik

Den 16 juli 1941, mitt under brinnande världskrig, samlades några trogna Hookgäster, sex herrar och tre damer, på Herrgårdspensionatet och bildade Hooks Golfklubb. Samma år blev klubben medlem i Svenska Golfförbundet. De var entusiaster som spelat på den lilla golfbanan med endast fyra hål som byggdes 1934. Två år senare utökades banan med ytterligare två hål. Intill banan fanns också en timrad klubbstuga.

Trots kärva ekonomiska förhållanden byggdes banan ut undan för undan och 1974 öppnades en 11-hålsslinga. Golfintresset ökade och 1974 hade klubben 185 medlemmar för att fyra år senare ha ökat till 400.

Arbetet fortsatte med att bygga ut Parkbanan till 18 hål. Samtidigt färdigställdes en korthålsbana med nio hål utmed Hokaån, söder om Herrgården. Det var en av Sveriges finaste korthålsbanor och en verklig tillgång för både medlemmar och greenfeegäster.

1984 färdigbyggdes Parkbanan till nuvarande 18-hålsbana. Golfanläggningen kunde därmed ståta med en fin bana, komplett med korthålsbana och nybyggd drivingrange.

1987 fanns också sju nya provisoriska hål på den mark där man senare skulle bygga Skogsbanan. Dessa hål användes som en nyttig övningsbana. 1991 stod de första nio riktiga hålen klara på Skogsbanan. Samma år firade klubben sitt 50-års jubileum.

1992 öppnades de sista nio hålen på Skogsbanan. Den är mycket annorlunda jämfört med Parkbanan och båda banorna gör skäl för sina namn. Parkbanan är öppen och vacker medan Skogsbanan löper mellan höga granar. Båda banorna har sina klurigheter och många knepiga vattenhinder.

Korthålsbanan har fått ge plats för en utökad drivingrange med studio under tak. Nu finns det plats för såväl långa slag som en rejäl hook eller slice.

Senare under åren har åtskilliga förbättringsarbeten genomförts som resulterat i nya klubblokaler, omklädningsrum och andra faciliteter till glädje för användarna.

2001 firade klubben sitt 60-års jubileum. Samtidigt invigdes en ny bunkerbana som blev ytterligare en attraktion som gör golfanläggningen ännu mer populär bland landets golfspelare.

2021 hade man 80-års jubileum under pompa och ståt.