Kommittéer

Följande kommittéer och sektioner finns i Hooks GK

  • Medlemsektionen där är även utbildningsdelen ingår.
  • Seniorkommittén
  • Damkommittén
  • Tävlingskommittén
  • Elit & Juniorkommittén
Medlemssektionen

Medlemssektionen på Hook GK målsättning är att utveckla och vårda klubbgemenskapen

Läs mer
Elit & Juniorkommitté

Vår vision är att kunna erbjuda alla barn och ungdomar som är intresserade av att börja spela eller utveckla sin golf

Läs mer
Tävlingskommittén

Tävlingskommittén på Hook Golfklubb har huvudansvaret för tävlingsverksamheten på klubben

Läs mer
Seniorkommittén

Kommittén ansvarar för herrseniorgolfen inom klubben enligt uppdragna riktlinjer av klubbens styrelse

Läs mer