Organisation för Hooks Golfklubb 2023

Hooks Golfklubb är en ideell förening som bedriver idrottslig verksamhet.

Styrelsen i Hooks Golfklubb väljs på årsstämman.

Under Styrelsen ligger Medlemssektionen, Ekonomisektionen och Sektionen för Idrott.

Under Sektionen för idrott finns sedan, Damkommittén, Seniorkommittén, Tävlingskommittén och Elit- och Juniorkommittén.

Hooks Golfklubb stadgar

Klubbens styrelse består av följande

Mats Oskarsson
Ordförande

mats@vaggerydsgard.com
Mobil: 0708-71 07 98

Anders Andersson
Ordförande i Sektionen för Idrott

bengt.i.anders.andersson@gmail.com
Mobil: 0706-26 26 47

Erika Karlsson
Kassör

Mobil: 0768-75 11 15

Pia Karlsson-Weinz
Sekreterare samt vice ordförande

piaweinz@gmail.com
Mobil:0727-26 66 37

Anna-Malin Alm
Ordförande i Medlemssektionen

annamalinalm@gmail.com
Mobil: 0708-14 76 78

Klubbens valberedning består av följande

George Andersson
Sammankallande

georg.hok@telia.com | Mobil: 0705-28 63 96

Eddy Eriksson
Pro

eddy@hooksgk.se | Mobil: 0708-58 40 95