Organisation för Hooks Golfklubb 2023

Hooks GK

Hooks GK är en ideell förening med syfte att erbjuda golfklubbens medlemmar möjlighet att spela och utveckla sin golf på Hooks Herrgård med de båda banorna Parkbanan och Skogsbanan.

Ambitionen är en golfklubb som kan erbjuda aktiviteter och socialt sammanhang för alla medlemmar. Ge möjlighet och uppmuntra till att utveckla golfen genom tävlingar, träning, social golf och att bygga kontakter mellan medlemmar.

Hooks GK är en fristående förening som hyr in sig på Hooks Herrgård som äger och står för driften av anläggningen och banorna. Hooks GK ska ha ett bra och utvecklande samarbete med Hooks Herrgård.

Hans Edberg Golf AB äger och driver Golfcenter och ansvarar för all träning som bokas upp och utförs av de Pro som är anställda där.

Styrelsen för Hooks GK är ansvarig för alla aktiviteter inom klubben. Gemensamt med medlemmar och klubbledning, fattar man beslut om de aktiviteter som klubben åtar sig som sedan utförs av de anställda på kansliet på Hooks GK.

Styrelsen i Hooks Golfklubb väljs på årsstämman.

Under Styrelsen ligger Medlemssektionen, Ekonomisektionen och Sektionen för Idrott.

Under Sektionen för idrott finns sedan, Damkommittén, Seniorkommittén, Tävlingskommittén och Elit- och Juniorkommittén.

Klubbens styrelse består av följande

Mats Oskarsson
Ordförande

mats@vaggerydsgard.com
Mobil: 0708-71 07 98

Anders Andersson
Ordförande i Sektionen för Idrott

bengt.i.anders.andersson@gmail.com
Mobil: 0706-26 26 47

Erika Karlsson
Kassör

erika.karlsson.86@gmail.com

Mobil: 0768-75 11 15

Pia Karlsson-Weinz
Sekreterare samt vice ordförande

piaweinz@gmail.com
Mobil:0727-26 66 37

Catarina Andersson
Ordförande i Medlemssektionen och styrelseledamot
catarina.hok@gmail.com
Mobil: 070-543 40 56

Klubbens valberedning består av följande

George Andersson
Sammankallande

Georg.hok@gmail.com| Mobil: 0705-28 63 96

Eddy Eriksson
Pro

eddy@hooksgk.se | Mobil: 0708-58 40 95