Visioner, Mål och Verksamhetsplaner

Verksamhetsidé

Vi ska erbjuda:

 • En golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet
 • En attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar
 • En social samvaro som bygger på demokrati, glädje samt människors lika värde
 • En verksamhet som erbjuder aktiviteter, året om
 • Möjlighet att utvecklas som golfspelare efter egen förmåga och ambitioner.

Värdegrund

 • Lika behandling
 • Respekt
 • Demokratie
 • Öppenhet
 • Trivsel
 • Gemenskap
 • Lyhördhet
 • Trygghet

Vision

 • Vi ska vara en av Sveriges attraktivaste golfanläggningar med maximalt antal medlemmar, god gemenskap och välskötta golfbanor i toppskick.