Damkommittén

Målsättning
Målsättningen för damkommittén är att se till att klubbens damer får utöva sitt golfspel, skapa trivsel och gemenskap samt medverka för en god anda i klubben.

Aktiviteter
Under året arrangerar damkommittén ett antal tävlingar och aktiviteter, vilket framgår av klubbens tävlingsprogram och på vår anslagstavla, där information ges löpande månad för månad.

Några av dessa aktiviteter under 2023 är:
– Bästa Rundan och slaggolftävling på våra två banor under hela året
– Vårupptakt
– Hemlig resa

– Torsdagens sällskapsgolf
– Vår- och höstavslutning
– Porschecenter Lady Jönköping

Vi i damkommittén

Birgitta Sjöberg

Ordförande

Britt-Mari Wigert

Vice ordförande

bmwtjej@gmail.com

Mobil 076-7141974

Helena Ljunggren

Sekreterare

gren.helena@gmail.com

Mobil 070-6846740

Katarina Wedenfelt

Sekreterare

Gerd Franzén

Ledamot

Gull-Maj Sörensen

Ledamot

Handlingsplan 2023

För att nå damkommitténs målsättningen arbetar vi nu med att fastställa handlingsplan för säsongen 2023. Hör gärna av er till någon i kommittén om ni har önskemål om aktiviteter under säsongen.

Verksamhetsområden
Gemensamhetsskapande, träning och tävling för klubbens damer i alla åldrar, från 21 år och uppåt.

Mål
Bidra till att klubbens alla damer känner god gemenskap och trivsel i klubben och utvecklar sitt spel och glädjen i att spela golf på Hooks GK

För att nå våra mål har vi fokus på detta:

  • Involvera alla åldrar i kommitténs olika verksamheter och aktiviteter
  • Anordna trivselaktiviteter
  • Introducera klubbens nya damer i alla åldrar
  • Möta klubbens alla damers önskemål om träning och tävling utifrån egen nivå och egna mål.

Aktiviteter