Elit & Juniorkommittén

Verksamhetsplan

Vision

 • Vår vision är att kunna erbjuda alla barn och ungdomar som är intresserade av att börja spela eller utveckla sin golf, få uppleva en rolig, utvecklande och utmanande miljö, där vi ser kompisanda och sammanhållning som en naturlig del av verksamheten.

Värdegrunder

 • Alla ska få vara med
  Alla ska känna sig välkomna. Vi ska aktivt arbeta för att utveckla kompisanda och gemenskap i alla juniorgrupper. Alla som har motivationen och viljan att satsa på golf som idrott ska få stöd och hjälp att utvecklas efter sin förmåga.
 • Trygg miljö på träning och på golfbanan.
  Alla ska känna trygghet under träning och vid spel på golfbanan. Ledare har till uppgift att upprätthålla säkerheten under träningarna. Juniorerna ska få kontinuerlig utbildning i hur de ska vidhålla säkerheten vid spel på golfbanan och under träningarna.
 • Visa hänsyn och respekt för varandra, juniorer som ledare.
  För att alla ska trivas så krävs det att alla visar hänsyn och respekt för varandra. Ledarna ska finnas till hands för att upprätthålla ordningen och säkerheten på ett respektfullt och uppmuntrande sätt. Juniorerna ska känna tillit och förtroende för ledarna samt respektera de regler som är till för säkerheten under träning och spel på golfbanan.
 • Ha roligt
  Den viktigaste värdegrunden är att alla juniorer ska ha kul, få lära känna nya kompisar och få uppleva en utvecklande och utmanade golfsport.

informations-om-juniorverksamheten-hook-gk-2021-1 | (docx) | 469,6 KB
Smålands Golfförbund

David Magnusson

Ordförande

Christian Eriksson
Eleonor Magnusson
Mattias Lindström
Tommy Hylmark
Jonas Sörensen

Aktiviteter

Juniorträningar

Här kan du läsa mer om juniorträningarna på Hooks GK

Läs mer