Tävlingskommitté Hooks GK

Som de flesta av er vet så har tävlingskommittén huvudansvaret för tävlingsverksamheten på klubben. De olika kommitéerna arrangerar och ansvarar även för tävlingar som inte direkt leds av tävlingskommitén.

Tävlingkommittén vill med denna notering locka dig att ställa upp som tävlingsledare under någon eller några tävlingar i år. För detta behöver man inte vara medlem i tävlingskommittén utan kan hoppa in vid någon enstaka tävling under året. Uppgifterna kan bestå i att:

  • Dela ut scorekort och ta betalt för startavgift
  • Informera om eventuella tillfälliga lokala regler
  • Kontakta domare vid problem med regeltolkning
  • Samla in scorekort vid tävlingens slut
  • För de som vill, även hjälpa till vid prisutdelningar
  • Under tävligen kontrollera att spelet flyter så rondtiderna inte blir för långa

Vid tävlingarna får man fika- och lunchkupong och det finns alltid en erfaren tävlingsledare som har huvudansvaret.

Vi ser gärna en blandning av åldrar och önskar speciellt att tjejer/damer kanske vill hälpa till så vi får en sammansättning som tar tillvara på allas intressen. Är det så att ni tycker att detta är riktigt roligt och vill engagera er ytterligare säger vi inte nej om ni vill bli medlem i tävlingskommittén.

Är Du intresserad? Kontakta
Andreas Thunander, andreas.thunander@telia.com
Kansliet på Hook, kansli@hooksgk.se

Med vänliga hälsningar
Tävlingskommittén Hooks GK

Andreas Thunander

Ordförande

David Magnusson

Skattmästare

Mats Annemalm

Ledamot

Christoffer Kytler

Skriftmästare

Patrick Karlson

SISU-ansvarig

Marika Sandgren

Ledamot

Ulf Andersson

Ledamot

Ann Sandberg

Ledamot

Pär Petersson

Ledamot

Hasse Lundgren

Regelansvarig / Domare

Charlotte Gustafsson

Ledamot / Domare

Kort om tävlingskommittén

Målsättning:
Tävlingskommittén arbetar under klubbens idrottsektion och har som uppgift att planera och administrera klubbens tävlingsverksamhet. Målsättningen är att skapa ett intressant och omväxlande tävlingsprogram för alla medlemmar.
Tävlingskommittén ansvarar tillsammans med olika kommittéer för seriespelen i de olika åldersklasserna.

Tävlingskommittén är även anvsvarig för klubbmedlemmarnas handicap.

Aktiviteter:
Tävlingskommitténs medlemmar ställer upp och sköter flera av de större tävlingarna på klubben. Tävlingskommitténs mest intensiva arbetsinsats görs under vinterhalvåret, då vi arbetar med planering av kommande tävlingsprogram. Vi samlas under året till återkommande kommittémöten. Arbetet är både intressant och lärorikt och alla medlemmar i klubben är välkomna att delta i verksamheten.

Under 2022 är kommittén indelad i två olika grupper:

KM-gruppen:
Pär, Marika, Ann och Mats

Serielagsgruppen:
Patrick, Ulf och David

För tävlande och tränande medlemmar i Hooks Golfklubb

Här finns närvarolista för träning samt reseräkningsmall. Ladda ner filen och maila den eller TK’s ordförande eller lägg i Tävlingskommitténs postfack på kansliet. Har Du frågor gällande regler för ersättningar, fråga din lagledare eller kansliet. OBS! Glöm inte bifoga originalkvitton till reseräkningen. För Tävlingsledare finns här SGF’s checklistor för tävlingar. För Lagledare finns här lagledarinstruktioner.

Blankett resor och utlägg Hooks GK

Tävlingsprogram 2023

20 | (pdf) | 343,4KBChecklista klubbtävling | (pdf) | 97,3 KB
ToDo Lista klubbtävling | (xls) | 35,5 KB
lagledarinstruktioner för kaptener i Smålandsserien 2020 | (docx) | 99,7 KB

Tävlingsstatuter

Statuter för våra klubbtävlingar. Är det någon tävling som saknas eller är felaktig. Skicka gärna ett mail till någon i TK, och påpeka detta så rättar vi det.

Statuter KM singel | (pdf) | 550,8 KB
Reseslaget
Stensåkra Chark
TK – med HV71
Två Generationer
KM Foursome/Bästboll
KM-Match
KM Mixed

Tävlingar