Bokningsinformation

Parkbanan och Skogsbanan

Tidbokning alla dagar mellan 7:00 – 19:00. Medlemmar kan boka 30 dagar före önskad starttid. Gäster är välkomna att boka 20 dagar före önskad starttid.

Max 4 samtida bokningar på båda banorna och av dem max 2 på helg.

Reception och golfvärdar har befogenhet att sätta samman spelare till 4-bollar inom en tidsram om 30 minuter på båda banorna för att optimera platstillgången. Det innebär att din starttid kan flyttas max 2 tider framåt.

Alla starttider ska anmälas/kvitteras senast 15 min före start. Detta görs i Golfcenter, golfterminalen i entrén eller i appen Min Golf Bokning.

Underhållsarbete 2023

Startförbud: Måndagar Udda veckor fram till kl. 11.00 på Skogsbanan.

Måndagar Jämna veckor fram till kl. 11.00 på Parkbanan

Alla dagar innan 07.00

Det här gäller vid frost på banorna.
Inga banor får beträdas när det är frost. Invänta alltid klartecken från Golfcenter.

Vid eventuell frost så blir hela startfältet framflyttat. När frosten släpper går de ut först som hade den första bokade starttiden och därefter i bokningsordning. Har man bokat 36 hål på samma dag och starten blir senarelagd pga frost så kan Hooks GK inte garantera att det finns möjlighet att spela 36 hål.

Avbokning av starttid/utebliven spelare ska ske senast 4 timmar innan avsatt tid.

Ej avbokad eller kvitterad tid betraktas som ”NO SHOW” och debiteras med 400kr. Gäller både gäster och medlemmar.

Trevlig Runda!

MinGolfBokning

Använd appen, Min Golf Bokning för att underlätta all hantering av din golf och för oss som klubb! Min Golf Bokning gör det smidigt att boka, spela, ankomstregistrera dig och uppdatera ditt handicap. Om du inte redan hunnit testa appen, finns den att ladda ned gratis från App Store och Google Play. Genom att använda och hantera dina starttider i Min Golf Bokning underlättar du för oss i receptionen.

Klicka här för att se en kort film om MinGolfBokning

Aktuellt bokningsläge