Lokala regler

Lokala Regler Hook Gk 2023:

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i foajén och längre ner på denna sida.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. PROVISORISK BOLL (REGEL 18)
  Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet efter slag från teeParkbanan hål 3 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:
  Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att: •• När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen »»Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas eller »»Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas. •• När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.
 2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17). Alla omarkerade diken räknas som ett rött pliktområde.

Det röda pliktområdet på Skogsbanan hål 10, vänster sida från tee som bara är definierad på en sida är oändligt.

 1. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (REGEL 16) OCH INTEGRERADE FÖREMÅL
  a)  Mark under arbete
  :
  1.   Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2.   Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark
  under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszon måste tas enligt regel 16.1f.
  3.   Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4.   Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5.   Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller
  mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.b.
  6.   Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
  7.   Grusfyllda dräneringssträngar.
  8.   Skarvar i skuren grästorv, lättnad kommer inte att tillåtas om skarven enbart inverkar på spelarens stans.
 2. b) Oflyttbara tillverkade föremål:
  Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara
  tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  2.   Unga träd identifierade med stödpinne.
  3.   Alla avståndsplattor på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan
  plikt enligt regel 16.1 är tillåten.

  2023-04-03 REGEL & HANDICAP-KOMMITTÉN

  Tillfällig lokal regel
  Lägesförbättring gäller:
  Park och Skogsbanan.
  När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller
  lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att lyfta rengöra och placera den
  ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:
  ••Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  ••Lättnadsområdets storlek en klubblängd från referenspunkten men med dessa
  begränsningar:
  •• Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  »»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
  »»Måste vara på spelfältet.
  När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att
  placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna
  14.2b(2) och 14.2e.
  Anmärkning: Rond med lägesförbättring enligt Committee Procedures 8E-3 är handicaprond.
  2023-08-09 Regel & Handicapkommittén Hook GK

Det här gäller vid frost på banorna.
Inga banor får beträdas när det är frost. Invänta alltid klartecken från Golfcenter.

Vid eventuell frost så blir hela startfältet framflyttat. När frosten släpper går de ut först som hade den första bokade starttiden och därefter i bokningsordning.

Trevlig Runda!

Hundpolicy

Hundar är tillåtna i bollen om de är kopplade hela tiden och övriga personer i bollen tillåter det.
De skall vara dresserade för att kunna uppföra sig och inte störa någon i bollen.
Tänk också på att plocka upp avföring efter hunden även om det sker i skogsbrynet – det kan vara precis där som någon skall leta efter sin boll, och även behöva slå sitt nästa slag.

Allmänt

Det här gäller på Hooks Golfklubb

Spelrätt för greenfeespelare med klubbhandicap.

Spelförbud gäller för greenfeespelare med Hcp 36+ under: Fredagar, helgdagar och dag före helgdag samt onsdagar efter klockan 15:00.

Bokningsbara tider är:
Alla dagar 07.00-19.00