Lokala regler

Lokala Regler Hook Gk 2024:

PDF: LOKALA REGLER HOOK 2024 Robott klippare 2024 Hook

Lokala Regler Hook GK 2024
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala
regler:
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på tävlingskansliet och på hemsidan (www.hooksgk.se).
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
1. PROVISORISK BOLL (REGEL 18)
Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet efter slag från tee på Parkbanan hål 3 får
spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:
Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare
alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska
bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med
undantag för att: •• När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren
välja att antingen »»Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får
den provisoriska bollen inte spelas eller »»Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den
ursprungliga bollen spelas. •• När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är
känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.
2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17). Alla omarkerade diken räknas som ett rött pliktområde.
Skogsbanan hål 10, det röda pliktområdet vänster sida från tee som bara är definierad på en sida är oändligt.
Hela det markerade pliktområdet mellan hål 12 och 7 på Skogsbanan är ett rött pliktområde.
3. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (REGEL 16) OCH INTEGRERADE FÖREMÅL
a) Mark under arbete:
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark
under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszon måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller
mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.b.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
7. Grusade dräneringssträngar.
8. Skarvar i skuren grästorv, lättnad kommer inte att tillåtas om skarven enbart inverkar på spelarens stans.
b) Oflyttbara tillverkade föremål:
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara
tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Unga träd identifierade med stödpinne.
3. Alla avståndsplattor på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål. Lättnade enligt Regel 16.1
4. Robotgräsklipparen är när den står stilla på banan eller i sin laddstation ett oflyttbart tillverkat föremål,
spelaren får ta lättnad enligt regel 16.1.
2024-04-12 REGEL & HANDICAP-KOMMITTÉN

Robotgräsklippare
Klubben gör en satsning på robotgräsklippare, varför det är viktigt att veta vad som gäller
ur regelsynpunkt, om dessa stör spelet. Enligt en lokal regel räknas en stillastående
robotgräsklippare som ett oflyttbart tillverkat föremål. (Det är förbjudet att flytta, lyfta eller
vidröra roboten.) Annars är en robotgräsklippare något utomstående och hanteras som
sådana enligt de vanliga reglerna.
Boll i vila
Robotgräsklipparen rubbar bollen
Bollen ska återplaceras där den låg innan den rubbades. Regel 9.6. Om den exakta
punkten där bollen låg inte är känd ska den uppskattas. Om bollen inte går att få tag på
inom rimlig tid, får spelaren ta en annan boll. Regel 14.2.
Robotgräsklipparen trycker ner bollen i marken
Om läget har förändrats ska bollen eller en annan boll placeras på den närmaste platsen
inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget. Regel 14.2.
Robotgräsklipparen skadar bollen
En hackad eller sprucken boll får bytas till en annan boll. Regel 4.2.
Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen som står still på banan.
Spelaren störs av stans eller sving, lättnad enligt Regel 16.1.
Boll i rörelse
Bollen träffar robotgräsklipparen (oavsett om den rör sig eller står still)
Bollen ska spelas där den stannar. Regel 11.1.
Bollen stannar ovanpå eller under robotgräsklipparen som rör sig och följer med den
Bollen eller en annan boll ska droppas i ett lättnadsområde på en klubblängd med en
referenspunkt utifrån den uppskattade punkten rakt under där den först började följa
med robotgräsklipparen. Regel 11.1.
I våra lokala regler har vi gjort en komplettering under punkt 4b, Onormala banförhållanden,
Regel 16.1.
REGEL & HANDICAP-KOMMITTÉN

Tillfällig lokal regel:

Lägesförbättring gäller

Park och Skogsbanan

När en spelares boll ligger på eller vidrör någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att lyfta rengöra och placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

 • •Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  ••Lättnadsområdets storlek en klubblängd från referenspunkten men med dessa
  begränsningar:
  •• Begränsningar av lättnadsområdets läge:
  »»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
  »»Måste vara på spelfältet.

  När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Om spelaren, efter att en boll placerats och är i spel enligt denna lokala regel, fortsätter enligt en annan regel som ger lättnad, får denna lokala regel användas igen.

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Anmärkning: Rond med lägesförbättring enligt Committee Procedures 8E-3 är handicaprond.

PDF: Lägesförbättring Hook 2024

2024-03-24 Regel & Handicapkommittén Hook GK

Det här gäller vid frost på banorna.
Inga banor får beträdas när det är frost. Invänta alltid klartecken från Golfcenter.

Vid eventuell frost så blir hela startfältet framflyttat. När frosten släpper går de ut först som hade den första bokade starttiden och därefter i bokningsordning.

Trevlig Runda!

Hundpolicy

Hundar är tillåtna i bollen om de är kopplade hela tiden och övriga personer i bollen tillåter det.
De skall vara dresserade för att kunna uppföra sig och inte störa någon i bollen.
Tänk också på att plocka upp avföring efter hunden även om det sker i skogsbrynet – det kan vara precis där som någon skall leta efter sin boll, och även behöva slå sitt nästa slag.

Allmänt

Det här gäller på Hooks Golfklubb

Spelrätt för greenfeespelare med klubbhandicap.

Spelförbud gäller för greenfeespelare med Hcp 36+ under: Fredagar, helgdagar och dag före helgdag samt onsdagar efter klockan 15:00.

Bokningsbara tider är:
Alla dagar 07.00-19.00