Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i foajén och på hemsidan.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. PROVISORISK BOLL (REGEL 18)
  Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet efter slag från tee på Parkbanan hål 3 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt: Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att: •• När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen »»Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas eller »»Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas. •• När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.
 2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17). Alla omarkerade diken räknas som ett rött pliktområde.
  Det röda pliktområdet på Skogsbanan hål 10, vänster sida från tee som bara är definierad på en sida är oändligt.
 3. GREEN (Regel 13)
  1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger
 4. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (REGEL 16) OCH ORGANISKA FÖREMÅL
  a) Mark under arbete:
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszon måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.b.
  6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
  7. Grusfyllda dräneringssträngar.
  b) Oflyttbara tillverkade föremål:
  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  2. Unga träd identifierade med stödpinne.
  3. Alla avståndsplattor på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt regel 16.1 är tillåten.

2022-05-09 REGEL & HANDICAP-KOMMITTÉN

Det här gäller vid frost på banorna.
Inga banor får beträdas när det är frost. Invänta alltid klartecken från Golfcenter.

Vid eventuell frost så blir hela startfältet framflyttat. När frosten släpper går de ut först som hade den första bokade starttiden och därefter i bokningsordning.

Trevlig Runda!

Hundpolicy

Hundar är tillåtna i bollen om de är kopplade hela tiden och övriga personer i bollen tillåter det.
De skall vara dresserade för att kunna uppföra sig och inte störa någon i bollen.
Tänk också på att plocka upp avföring efter hunden även om det sker i skogsbrynet – det kan vara precis där som någon skall leta efter sin boll, och även behöva slå sitt nästa slag.

Allmänt

Det här gäller på Hooks Golfklubb

Spelrätt för greenfeespelare med klubbhandicap.

Spelförbud gäller för greenfeespelare med Hcp 36+ under: Fredagar, helgdagar och dag före helgdag samt onsdagar efter klockan 15:00.

Bokningsbara tider är:
Alla dagar 07.00-19.00