Hooks GK villkor

Som medlem i Hooks Golfklubb behöver du godkänna nedanstående villkor som gäller samtliga medlemmar.

Medlemskap

Jag är medveten om att mitt medlemskap i Hooks Golfklubb är löpande och förlängs med ett kalenderår i taget om inte eventuell förändring av medlemskapet eller utträde meddelats skriftligen senast den 30 november året före kommande säsong/kalenderår.
Om jag inte meddelar detta i tid är jag bunden till samtliga avgifter som inkluderas i den totala årsavgiften för den kommande säsongen.
Jag respekterar sista betaldag för årsavgiften som aviseras via mejl till medlemmen och som förfaller den 28 februari 2024 då jag förstår Hooks Golfklubbs behov av att kunna planera sin verksamhet i god tid.
Måste påminnelse skickas senast 10 dagar efter förfallodatumet så tillkommer en avgift om 60 kr på beloppet. Har årsavgiften inte betalats efter ytterligare 10 dagar och slutlig påminnelse skickas så tillkommer en avgift om 100 kr.
För nytillkomna medlemmar under säsong gäller 10 dagar efter godkänd medlemsansökan som förfallodatum.

Ångerrätt gäller 14 dagar efter inskickad ansökan

Du får en avisering via mejl från Hooks Golfklubb som informerar om att din medlemsavgift till Hooks Golfklubb och din spelrättsavgift till Hooks Herrgård Hotell AB finns upplagda på Min Golf för betalning.
Direkt när du har betalat dina bägge avgifter som sker med två separata betalningar vid samma tillfälle så aktiveras ditt medlemskap för innevarande kalenderår och du kan boka starttider så fort banorna öppnat för säsongen.

Genom att vara medlem i och ha betalat medlemsavgiften till Hooks GK och betalat en årlig spelrättsavgift till Hooks Herrgård Hotell AB har du tecknat en giltig spelrätt till Skogsbanan vid Hooks Herrgård.
Du får också nyttja din spelrätt på Parkbanan istället för på Skogsbanan enligt tillgängliga starttider i Min Golf.
Spelrättsavgiften inkluderar moms med 5,66%. Avgiften är inte återbetalningsbar för det fall du oavsett skäl inte kan utnyttja din spelrätt under hela eller del av den aktuella perioden.
Vid eventuell längre tids sjukdom eller skada, eller om andra synnerliga skäl föreligger, kan Golfklubben besluta om kompensation eller återbetalning enligt policyn som finns på Golfklubbens hemsida.

Uppträdande:
Din spelrätt förutsätter att du är medveten om
• Att du bokar starttider på det sätt som Golfklubben och Hooks Herrgård fastställt
• Att du följer de regler och villkor som gäller för golfspel och uppträdande på en golfbana
• Att du följer de regler som Golfklubben aviserar för sina medlemmar och
• Att du följer Svenska Golfförbundets regler om uppträdande, säkerhet vid spel och träning, tävlingsregler mm som du kan ta del av på www.mingolf.se

Du inser att du som ett minimum för att bidra till en positiv atmosfär följer de vanliga rekommendationerna inom golfvett och regler. Detta innebär bland annat att du lagar ett nedslagsmärke per green och lägger
tillbaka uppslagen torv, krattar bunkern efter dig med mera. Att du släpper igenom snabbare parti.
Det innebär också att alla inom gruppen gör sitt yttersta för att golfvett efterlevs även om det är den med lägst hcp som bär huvudansvaret.
I din spelrätt ingår fri tillgång till omklädningsrummen i Klubbhuset för ombyte i samband med golfspel på banan och tillgång till Klubbrummet när det inte är reserverat för separata aktiviteter.
Hooks Herrgård Hotell AB ansvarar för att det finns PGA-utbildad Pro att tillgå på anläggningen. Lektioner, annan utbildning eller träning betalas av den som vill ha sådan och ingår inte i din spelrätt.
Hooks Herrgård Hotell AB och Hooks GK fastställer inför varje år de villkor som skall gälla för den spelrätt som du som medlem i Golfklubben erbjuds och tecknar genom att betala avgiften.

Länk till PDF med villkor: Villkor medlem