Välkommen till Hooks GK juniorverksamhet

Syftet med golfträning

Vision
  • Vår vision är att kunna erbjuda alla barn och ungdomar som är intresserade av att börja spela eller utveckla sin golf, få uppleva en rolig, utvecklande och utmanande miljö, där vi ser kompisanda och sammanhållning som en naturlig del av verksamheten

Värdegrunder

  • Alla ska få vara med

Alla ska känna sig välkomna. Vi ska aktivt arbeta för att utveckla kompisanda och gemenskap i alla junior grupper. Alla som har motivationen och viljan att satsa på golf som idrott ska få stöd och hjälp att utvecklas efter sin förmåga.

  • Trygg miljö på träning och på golfbanan.

Alla ska känna trygghet under träning och vid spel på golfbanan. Ledare har till uppgift att upprätthålla säkerheten under träningarna. Juniorerna ska få kontinuerlig utbildning i hur de ska vidhålla säkerheten vid spel på golfbanan och under träningarna.

  • Visa hänsyn och respekt för varandra, juniorer som ledare.

För att alla ska trivas så krävs det att alla visar hänsyn och respekt för varandra. Ledarna ska finnas till hands för att upprätthålla ordningen och säkerheten på ett respektfullt och uppmuntrande sätt. Juniorerna ska känna tillit och förtroende för ledarna samt respektera de regler som är till för säkerheten under träning och spel på golfbanan.

  • Ha roligt

Den viktigaste värdegrunden är att alla juniorer ska ha kul, få lära känna nya kompisar och få uppleva en utvecklande och utmanade golfsport.

  • Nej tack till mobbing

För att undvika mobbing i klubben så tycker vi att:

”Pratar vi med varandra – inte om varandra”!

Vi är här för att ha roligt och för att vi tycker om golf.

Vi är goda kamrater och ser till att alla får vara med på lika villkor.

  • Hooks GK: s syn på barn och ungdomsverksamheten

– Alla barn och ungdomar ska ha rätt till idrott på lika villkor.

– Inga ”toppningar” får förekomma.

– I klubben är vi måna om våra spelare på olika sätt. Det är lika viktigt att se till att spelarna mår bra, trivs och har kul som att vara spelskicklig.

– I vår barn och ungdomsverksamhet ska alla som tränar få vara med och spela tävlingar om de önskar.

– Ingen i gruppen ska favoriseras. Bedöm inte bara ett fåtal. Alla behöver för den skull inte behandlas lika – viktigt är att se individen och låt honom/henne utvecklas.

Juniorträningar

Påskläger 2023

Påskläger 2023

Läs mer
Summercamp

Vecka 25 - Summercamp!

Läs mer